Complimentary Golf Package

Gói miễn phí này sẽ được hoàn toàn miễn phí cho bất kỳ gói tour du lịch golf 10 đêm trở lên. 2 đêm tại nhà nghỉ khách của chúng tôi “Hành trình của Inn Phi” và một vòng trên sân golf Serengeti.

Extreme 19th Legend Golf Packages