Golf Tour Nam Phi – Một vài hình ảnh nhanh chóng với khách hàng

Đã có cơ hội để có một số hình ảnh nhanh chóng với khách hàng và hai trong số các chủ sở hữu Ultimate Chơi golf Tại châu Phi (David & Laurence) trước khi khách hàng rời khỏi nhà nghỉ của chúng tôi trên đường đến Sun City để tiếp tục phần còn lại của họ Golf Tour với Cuối cùng sân golf Tại châu Phi .

Golf Golf Tours và thăm vườn thú đến Nam Phi và các nước láng giềng