Xem một vài bài viết đánh giá về tour chúng tôi

Cũng được thực hiện để Zach Johnson vào chiến thắng giải vô địch mở – các chính lâu đời nhất trong golf. Một chiến thắng rất tốt xứng đáng, ông chơi golf vĩ đại cả tuần và giữ một cái đầu lạnh trong playoff. Louis Oosthuizen cũng chơi golf tuyệt vời here.also kết thúc thứ … Đọc tiếp Xem một vài bài viết đánh giá về tour chúng tôi